Klantendienst

Algemene voorwaarden

Het bestelproces


 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Health XL. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Health XL middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Health XL zijn overeengekomen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ons BTW- en ondernemingsnummer is BE0831111242. [naar boven]
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Health XL heeft ten allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Health XL website te wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Tikfouten en spelfouten zijn voorbehouden. [naar boven]
Verzendkosten
Health XL brengt een bedrag in rekening voor het verzenden van producten. De klant heeft ook de mogelijkheid om de bestelling in Mechelen op te halen. Bestel in dat geval via telefoon of e-mail, met de vraag om een afspraak te maken. De specifieke verzendkosten, ongeacht het aantal artikelen of gewicht, zijn gebaseerd op een tarieftabel afhankelijk van het land. Dit zijn onze huidige verzendtarieven:
Land Verzendkosten (€)
België, Duitsland 5,00
Nederland, Luxemburg 9,00
Frankrijk 12,00
Oostenrijk, Denemarken 14,00
Groot-Brittanië, Hongarije, Italië,
Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië
21,00
Finland, Roemenië, Spanje, Zweden 24,00
Andere Europese landen 30,00
Landen buiten Europa Contacteer ons
Er zijn ook mogelijkheden voor gratis verzending.
Voor België en Frankrijk werken we met de nationale postdiensten, voor andere landen met GLS (en partners)
[naar boven]
Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
  • Met Paypal/kredietkaart. Als u een Paypal account heeft, logt u simpelweg in, en vervolledigt de betaling. Als u wilt betalen met kredietkaart (Visa, Mastercard, American Express), maar geen Paypalaccount heeft, kan u ook de Paypal optie kiezen. U bent vrij om een Paypalaccount aan te maken, of gewoon als gast met kredietkaart te betalen. Paypal is veilig, snel en gemakkelijk.
  • Rechtstreeks online met Bancontact (online betalen via Belgische banken), iDeal (via Nederlandse banken), Giropay (Duitse banken), of Carte Bleue (Franse banken). Let wel dat u voor deze betalingsmethoden eerst via onze betaalservice Multisafepay passeert, om indien nodig een account aan te maken zodat uw gegevens (veilig) kunnen bewaard worden. Zij sturen u dan door naar het online betalingsplatform van uw bank. 
  • Met een overschrijving op onze Belgische rekening (IBAN: BE19 1096 5350 5712, BIC: BKCPBEB1BKB). U ontvangt de betalingsgegevens in de orderbevestigingsemail. De betaling dient volledig binnen 14 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Health XL de bestelde artikelen voor u. Mochten wij de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan kunnen de artikelen weer vrijgegeven worden voor de verkoop. [naar boven]
Levering
Alle aanbiedingen van Health XL zijn vrijblijvend en Health XL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Health XL. Health XL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Health XL dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. De administratie van Health XL geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Health XL verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Health XL verrichte leveringen. Health XL erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens. Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden. GLS bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen België is. De door Health XL opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Health XL levert uw bestelling in principe binnen 3 werkdagen (binnen België). Verzending naar andere landen duurt normaal maximum 5 werkdagen. Als een product niet in voorraad is, is het mogelijk om een melding te ontvangen vanaf het moment dat het product weer in voorraad is. De maximale levertijd is desondanks 30 dagen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Health XL u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Health XL overeenkomen, conform de wet kopen op afstand. Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Health XL is verzonden, wacht Health XL voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door GLS wordt afgeleverd. Health XL is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door GLS. [naar boven]
Terugvorderingen en verantwoordelijkheid
Health XL doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Healthl XL te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding zal Health XL het bedrag van het artikel op uw rekening terugstorten. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Wij vragen u hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan Health XL. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Health XL te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kunnen ze teruggezonden worden naar Health XL. Health XL heeft daarna de keuze om ze te vervangen door andere producten, of om de factuurprijs terug te betalen, buiten de retourverzendkosten. Dit alles zal in overleg met de fabrikant plaatsvinden. Per artikel dient bekeken te worden of u aanspraak kunt maken op garantie. Health XL zal contact opnemen met de leverancier en daarna samen met u zoeken naar een gepaste oplossing. Health XL zal niet terugnemen of ruilen als:
  • het artikel is uitgepakt, maar niet defect is;
  • het artikel gebruikt, maar niet defect is;
  • u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
  • u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. [naar boven]
Aansprakelijkheid
Alle producten die in het assortiment van Health XL zijn opgenomen zijn zorgvuldig uitgezocht. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Health XL kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Health XL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. [naar boven]
Overmacht
In geval van overmacht heeft Health XL het recht om, naar eigen keuze, de verzending van uw bestelling of het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten, zonder wettelijke contracten te verbreken, door u schriftelijk te informeren. Health XL kan dit doen zonder u schadevergoeding verschuldigd te zijn, tenzij deze actie onredelijk is volgens algemene normen van goed gedrag. Onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. [naar boven]
Privacyverklaring
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Health XL gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Health XL hecht waarde aan uw privacy en houdt zich aan de algemene privacywetgeving zoals weergegeven in de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie www.privacycommission.be, de website van de Commisie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer).
Door deze website te gebruiken en/of uw gegevens aan ons te verstrekken stemt u in met deze privacyverklaring.
Persoonlijke gegevens
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Health XL gebruikt uw gegevens voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door ons, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Health XL gebruikt de door u verstrekte informatie uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit verstrekt aan derden.
Cookies
De website maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Als uw browser geen cookies accepteert bent u niet in staat om uw verlanglijst te gebruiken, een bestelling te plaatsen of persoonlijke aanbevelingen en aanbiedingen te ontvangen. We raden u daarom sterk aan om cookies toe te staan in uw browser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog steeds bezoeken en de productpagina's bekijken.
Niet-persoonlijke gegevens
Health XL kan anonieme informatie verzamelen (informatie die u niet persoonlijk zal identificeren) over het gebruik van deze website. Op de website worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kan Health XL deze gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te plaatsen. Wij gebruiken deze informatie om deze website beter aan uw behoeften aan te passen.
Wijzigingen
Health XL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. [naar boven]
Vragen
Health XL streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Health XL, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.. [naar boven]
Geschillen
Health XL zal altijd eerst zelf proberen met u een oplossing te zoeken. Geschillen tussen de consument en Health XL inzake te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door u als consument als door Health XL worden voorgelegd aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Een geschil wordt door de Directie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Health XL heeft voorgelegd. Het geschil dient uiterlijk drie maanden nadat u de klacht aan Health XL heeft voorgelegd aan de Directie voorgelegd worden. Wanneer u een geschil wil voorleggen aan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, is Health XL aan deze keuze gebonden. De Directie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in de wetten op consumentenbescherming. De beslissingen van de Directie geschieden bij wege van bindend advies. [naar boven]
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze website www.healthxl.eu mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Health XL. [naar boven]

Het bestelproces

Winkelwagen
Artikelen bestellen gaat via de winkelwagen. U kunt artikel na artikel in de winkelwagen doen. U kunt altijd producten verwijderen, aantallen aanpassen en nog producten toevoegen aan de winkelwagen. Een uitgebreide omschrijving komt in beeld als u op de afbeelding, productnaam, korte beschrijving of op de infoknop klikt. U kunt producten wissen of het aantal veranderen door op “mijn winkelwagen” (rechts bovenaan) te klikken en de aantallen aan te passen. Tijdens het winkelen ziet u aan de rechterkant steeds welk bedrag u in uw winkelwagen heeft. Dus u weet op elk moment waar u aan toe bent. [naar boven]
Klaar met winkelen
Als u klaar bent met winkelen dan gaat u met uw winkelwagen langs de kassa door op “afrekenen” te klikken. Als u nog geen klant bent van Health XL, dan moet u zich eerst registreren. Na registratie of nadat u ingelogd bent op uw account voert u in een aantal stappen het afleveradres, de betaalgegevens en de verzendwijze in. Deze gegevens worden bewaard zodat u ze niet een tweede keer hoeft in te voeren bij de volgende bestelling. Na controle van uw bestelling kunt u afrekenen. [naar boven]
Afrekenen
Afrekenen kan met alle gangbare betaalmethoden. Meer daarover kunt u hier lezen. Na het aftrekenen krijgt u via e-mail een bevestiging van uw bestelling. [naar boven]
Levertijd
Health XL levert uw bestelling in principe binnen 5 werkdagen af op uw verzendadres. Health XL streeft naar optimale tevredenheid en is voortdurend bezig met verbeteren van het leveringsproces. Ons streven is een bestelling in 1-2 werkdagen bij u thuis te krijgen. Dit geldt voor levering in België. Voor verzending naar het buitenland is de levertijd sterk afhankelijk van het land van levering en kunnen wij helaas alleen een schatting van de levertijd geven. Voor landen buiten de EU moet u ook rekenen met een vertraging bij de douane. [naar boven]
Niet in voorraad
Als een product niet in voorraad is, kunt u het niet bestellen. U kunt echter wel inschrijven voor een melding wanneer het product terug in voorraad is. Op die manier kunt u het bestellen vanaf dat het weer beschikbaar is. Dit is normaalgezien binnen 30 dagen. [naar boven]
Retourneren
Als er onverwachts iets niet in orde is met een geleverd product dan kunt u dat retourneren, waarover hier meer. [naar boven]

Nog vragen?

Kijk eens in onze veelgestelde vragen, of gebruik het contactformulier hieronder.

Contacteer ons

Mail onze klantendienst voor vragen / opmerkingen over producten / bestellingen

* Verplichte velden

Of contacteer ons op een andere manier

Postadres
Nekkerspoelstraat 263
2800 Mechelen
BELGIUM (België)

Kaart en openingsuren

Telefoon +32 15 63 90 01

Faxnummer +32 15 63 90 02

Skype katarinadevos, wim.health.xl

Emails
Algemeen:info@healthxl.eu
Bestellen:orders@healthxl.eu
Website:webmaster@healthxl.eu

Of gebruik de live chat rechts onderaan. (Zie je geen chatknop? Klik hier om hem te tonen.)